KATEGORIJE

auto skola vracar

B

kategorija

B

kategorija

Dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj. vozilima čija masa nije veča od 3.5t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. B – kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom. Obuka se može započeti sa navršenih 16 godina, nakon časova teorije i polaganja teorijskog dela. Obuka podrazumeva 40 časova praktične obuke. Nakon završene obuke polaže se i praktični deo ispita. Za polaganje B kategorije potrebno je: lekarsko uverenje za B kategoriju i važeća lična karta.

auto skola vracar
 • Kandidat može da se upiše u Auto školu Vračar sa navršenih 16 godina života, dok je za polaganje praktičnog dela ispita neophodno da kandidat ima 17 godina.
 • Kandidat mora sa sobom imati ličnu kartu.
 • Ukoliko je lice maloletano, potrebno je da dodje jedan od roditelja/staratelja radi potpisivanja zakonskog ugovora.
 • Lična karta je obavezna prilikom polaganje teorijskog ili praktičnog ispita. Takođe, obavezno je da prilikom obuke svaki kandidat uvek sa sobom nosi ličnu kartu.
 • Sa navršenih 16 godina života kandidat može uz ličnu kartu podneti papire za upis za početak obuke.
  Kad je potrebno da se izvadi lekarsko uverenje i kad kandidat može da počne sa praktičnom obukom?
 • Lekarsko uverenje je potrebno za početak praktičnog dela obuke. Kandidat može slušati teorijsku nastavu i polagati teorijski ispit bez lekarskog uverenje
 • Obuka kandidata bez iskustva počinje nastavom u trajanju od 40 časova.
 • Teorijska nastava za polaganje testova za B kategoriju je slušanje dvočasa u trajanju od 90 min (1 čas = 45 min).
 • Nakon odslušane teorije, kandidat se prijavljuje za polaganje TEORIJSKOG ISPITA za B kategoriju.
 • Nakon položenog teotetskog dela ispita kandidat je dužan da izvadi LEKARSKO UVERENJE i kreće se sa PRAKTICNOM OBUKOM u trajanju od 40 časova.
 • Nakon završene obuke od 40 časova, kandidat se prijavljuje za polaganje PRAKTIČNOG ISPITA (ispita vožnje).
 • Simulacija B kategorije, kao i poligonske radnje na koje kandidat treba da obrati pažnju možete pogledati na našem sajtu. Naši instruktori sa višegodišnjim iskustvom su tu za sve vaše nedoumice.
 • Obuka kandidata bez iskustva se razlikuje od obuke kandidata sa prethodnim iskustvom.Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1 kategorije idu na skraćeno osposobljavanje koje podrazumeva 7 časova teorije i praktično osposobljavanje od 35 časova vožnje.
 • Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu A2, A kategorije idu na skraćeno osposobljavanje koje podrazumeva 7 časova teorije i praktično osposobljavanje od 30 časova vožnje.
 • Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita. Nakon položenog vozačkog ispita dobija se probna vozačka dozvola do navršene 21. godine života.
 • U slučaju kandidata koji su položili vozački ispit sa navršenih 19 godina života, dobija se probna vozačka dozvola u trajanju od 2 godine.
 • Učesnik u saobraćaju sa probnom vozačkom dozvolom B kategorije ima zabranu upravljanja vozilom u periodu od 23:00 – 06:00h.
 •  Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju prilikom vožnje automobila
 • Učesnik u saobraćaju koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja pod uticajem alkohola
 • Na autoputu ne sme upravljati većom brzinom od 110 km/h
 • Na regionalnom putu brzina ne sme da perđe više od 90 km/h
 • Na svim ostalim putevima ne sme da pređe 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
 • Lice koje je probnu vozačku dozvolu steklo sa navršenih 17 godina života, ne sme da upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW bez nadzora lica koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina
 • Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati druge kategorije
 •  
 • Poligon za B kategoriju mozete pogledati na sledecem linku. Nakon završene obuke, kandidat se prijavljuje za polaganje B kategorije tačnije polaganje vozačkog ispita B kategorije. Polaganje za auto na Novom Beogradu u Auto školi Pravo stičete znanje kojim ćete se snaći u bilo kojoj neprdviđenoj situaciji na putu. Ukoliko Vam je potreban dopunski čas vožnje, ako ste nesigurni a imate vozačku dozvolu B kategorije pozovite nas i za samo nekoliko dana obuke dobićete samopouzdanje i sigurnost.

PROBNA VOZAČKA DOZVOLA

Vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne sme da:

 1. Upravlja vozilom brzinom većom od:
 2. Na autoputu 110km/h
 3. Na motoputu 90km/h
 4. Na ostalim putevima 90% od dozvoljene brzine
 5. Upravlja vozilom u periodu od 23h do 06h
 6. Za vreme vožnje koristi mobilni telefon ili druge uređaje za komunikaciju,odnosno opremu koja omogućava telefoniranje bez upotrebe ruku.
 7. Upravlja motornim vozilom čija snaga motora prelazi 80kw,osim ako je pod nadzorom člana porodice koji ima vozačku dozvolu najmanje 5 godina.
 8. Vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne sme imati alkohola u krvi.
 9. Kandidat može da se upiše u Auto školu sa navršenih 16 godina života, dok je za polaganje praktičnog dela ispita neophodno da kandidat ima 17 godina.
 10. Kandidat mora sa sobom imati ličnu kartu.
 11. Ukoliko je lice maloletano, potrebno je da dodje jedan od roditelja/staratelja radi potpisivanja zakonskog ugovora.
 12. Po novom zakonu, zaustavljanje je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 3 minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj.
 13. Novčanom kaznom  u iznosu od 3.000 dinara kazniće se lice koje je vozilo parkiralo na više od jednog parking mesta .
 14. Vozila koja su opremljena svetlosnim telima bez žarne niti ( gasni izvor – ksenon, led i sl.), ne moraju imati rezervne sijalice za ta rasvetna tela, tj. ne može Vam se naplatiti kazna zbog neposedovanja rezervne sijalice za takvu rasvetu, kao ni ako je sijalica pregorela.
 15. Motorna vozila ne moraju da imaju rezervni točak ako poseduju odgovarajuće sredstvo za privremeno osposobljavanje izduvanog pneumatika ( npr. sprej, pena u boci pod pritiskom, komplet za brzu popravku pneumatika i sl.)
 16. Bočna stakla u ravni vozača mogu biti naknadno zatamnjena tako da ukupna vrednost svetla ne prelazi 30 %. Ostala stakla na vozilu, osim vetrobranskog, mogu biti naknadno zatamnjena bez ograničenja.
 17. Osiguravajuća društva priznaju štetu u iznosu do 200 000 dinara na osnovu Evropskog izveštaja o nastaloj saobraćajnoj nezgodi .